Intedo Logo barva

Naše služby vás vždy posunou o krok blíže k realizaci vašich cílů.

Naše ICT služby

vás vždy posunou

o krok blíže k realizaci

vašich cílů.

Posunout dolů

Naše služby

vás vždy posunou

o krok blíže k realizaci

vašich cílů.

Co děláme?

Automatizace řízení služeb

Poskytujeme řešení s důrazem na samoobslužnost zákazníka ServiceDesku jak pro IT tak i ne-IT služby. Mimo řešení funkcionality běžně dostupné v nástrojích pro Service Management nabízíme i mobilní grafické rozhraní pro řešitele, nativní mobilní aplikaci pro zákazníky, virtuálního agenta, nástroje pro sociální spolupráci, ChatOps, strojovou inteligenci, analýzu nestrukturovaných dat, vysokou flexibilitu a automatizaci aktivit. Vše je na bázi technologie Micro Focus SMAX.

Automatizované Testování

Oblast automatizovaného testování funkčnosti a výkonu aplikací zvyšuje jejich efektivitu, zajišťuje vyšší spolehlivost a bezchybnost tohoto software v jejich reálném provozu, kdy už se zákazník potřebuje na svůj finální produkt 100% spolehnout. Automatizovaným prováděním testů, shromažďováním výsledků testů a opakovaným využíváním již vytvořených automatizovaných testovacích scénářů dosáhnete vysoké účinnosti při testování aplikací.

Automatizace a Robotizace

Robotizace přináší zvýšení efektivity obchodních procesů jejich automatizací, díky minimalizaci rutinních úkonů prováděných lidmi. Robotizace je účinné řešení problému s nedostatkem zaměstnanců. Díky robotizaci využijete inteligenci a kreativitu vašich lidí na aktivity, které vyžadují lidské schopnosti, rutinní práci nechte na robotech a dejte tak vašim lidem větší uspokojení z jejich práce. Roboti mohou pracovat 24 hodin bez přestávek a přesně provádět obrovské množství úkolů automaticky.

Transformace
provozu IT

Pomůžeme Vám transformovat Vaši IT organizaci a přejít z nákladově orientované společnosti na společnost, která tvoří hodnoty pomocí zjednodušení a automatizace provozu IT. Využitím inteligentní analýzy různých druhů událostí vytvoříme smysluplná upozornění na stavy, které mohou vyvolat významné události dříve, než zasáhnou IT služby poskytované společnosti. To vše je založeno na technologii Micro Focus OpsBridge.

Tvorba katalogu kompetencí

Poskytujeme nástroje spravující firemní znalosti a jejich souvislosti, které umožňují vedoucím pracovníkům efektivně vyhledávat lidi s požadovaným profilem, možnostmi a portfoliem znalostí a zkušeností včetně možnost grafické interpretace vazeb. Tento nástroj podstatně snižuje čas pracovníků při vyhledávání informací potřebných k řízení zdrojů.

 

Speciální nástroje zdarma

Poskytujeme nástroje pro zobrazení zátěže vašich serverů, úložišť, LAN a SAN. Tyto nástroje vám ušetří čas při monitorování provozu vašeho IT předvídáním slabých oblastí ve virtualizovaném prostředí pomocí výstrah založených na definovaných pravidlech, pohledů na celkový stav systémů, reportování kapacit systémů a předpovídání budoucího vývoje.

 

Novinky

Partnerství

Doporučujeme

Napiš, zavolej,
přijď na kafe.

+420 774 665 514

INTEDO email image

+420 608 162 960

INTEDO support email image

Česká republika
Praha – Šeberov
Pod rozvodnou 351

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)

Návštěvou našich stránek souhlasíte s požitím cookies, které jsou obsaženy v celém webu INTEDO.  Veškeré pravidla cookies a soukromí (GDPR) naleznete zde, v Pravidlech používání.