Naše služby vás vždy posunou o krok blíže k realizaci vašich cílů.

Naše služby

vás vždy posunou

o krok blíže k realizaci

vašich cílů.

Posunout dolů

Naše služby

vás vždy posunou

o krok blíže k realizaci

vašich cílů.

Co děláme?

Automatizace řízení služeb

Poskytujeme řešení s důrazem na samoobslužnost zákazníka ServiceDesku jak pro IT tak i ne-IT služby. Mimo řešení funkcionality běžně dostupné v nástrojích pro Service Management nabízíme i mobilní graficé rozhraní pro řešitele, nativní mobilní aplikaci pro zákazníky, virtuálního agenta, nástroje pro sociální spolupráci, ChatOps, strojovou inteligenci, analýzu nestrukturovaných dat, vysokou flexibilitu a automatizaci aktivit. Vše je na bázi technologie Micro Focus SMAX.

Transformace provozu IT

Pomůžeme Vám transformovat Vaši IT organizaci a přejít z nákladově orientované na tvůrce hodnot pomocí zjednodušení a automatizace provozu IT. Využitím inteligentní analýzy různých druhů událostí vytvoříme smysluplná upozornění na stavy, které mohou vyvolat významné události dříve, než zasáhnou IT služby poskytované společnosti. To vše je založeno na technologii Micro Focus OpsBridge.

Tvorba katalogu kompetencí

Poskytujeme nástroje spravující firemní znalosti a jejich souvislostí, který umožňuje vedoucím pracovníkům efektivně vyhledávat lidi s požadovaným profilem, možnostmi a portfoliem znalostí a zkušeností včetně možnost grafické interpretace vazeb. Tento nástroj podstatně snižuje čas pracovníkům při vyhledávání informací potřebných k řízení zdrojů. 

Speciální nástroje zdarma

Poskytujeme nástroje pro zobrazení zátěže vašich serverů, úložišť, LAN a SAN. Tyto nástroje  vám ušetří čas při monitorování provozu vašeho ITpředvídáním slabých oblastí ve virtualizovaném prostředí pomocí výstrah založených na definovaných pravidlech, pohledů na celkový stav systémů, reportování kapacit systémů a předpovídání budoucího vývoje.

Novinky

Seminář Automatizace provozu IT

Prediktivní analýzy zátěže. Umělá inteligence v detekci anomálií. Automaty třídící data uživatelů. Roboti vykonávající rutinní lidské činnosti. Chatboti komunikující s uživateli. Jak tyto nástroje automatizace využít? Jak snížit počet tiketů na Service Desku? Jak automaticky otestovat aplikaci? Jak rozpoznat nové aplikace a začlenit je automaticky do správy? Jak využít učící se systémy administrace a monitoringu?

více »

Seminář Ozvěny Universe

Universe je největší a nejvýznamnější softwarová konference Micro Focus. INTEDO je sponzorem a jedinou českou firmou v sekci Digital Transformation. Kromě našich dovedností s produkty Micro Focus prezentujeme také propojení dodávky IT služeb s řízením znalostí. Seminář je zaměřen na novinky technologií Micro Focus v oblasti služeb, nástrojů a řešení, která jsou vhodná pro digitální transformaci firem.

více »

Seminář Automatizace řízení služeb

Jak snížit náklady na provoz Service Desku? Jak zrychlit odezvu na požadavky uživatelů? Jaké inteligentní funkce má mít Service Desk? Je už vhodné využívat Machine Learning, ChatBots, BigData analýzy? Jak minimalizovat dopady změn na provoz Service Desku? Jak rozvíjet stávající HP Service Manager?

více »

Partnerství

Doporučujeme

Napiš, zavolej,
přijď na kafe.

+420 774 665 514

INTEDO email image

+420 608 162 960

INTEDO support email image

Česká republika
Praha – Šeberov
Pod rozvodnou 351

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)