Naše služby vás vždy posunou o krok blíže k realizaci vašich cílů.

Naše ICT služby

vás vždy posunou

o krok blíže k realizaci

vašich cílů.

Posunout dolů

Naše služby

vás vždy posunou

o krok blíže k realizaci

vašich cílů.

Co děláme?

Automatizace řízení služeb

Poskytujeme řešení s důrazem na samoobslužnost zákazníka ServiceDesku jak pro IT tak i ne-IT služby. Mimo řešení funkcionality běžně dostupné v nástrojích pro Service Management nabízíme i mobilní grafické rozhraní pro řešitele, nativní mobilní aplikaci pro zákazníky, virtuálního agenta, nástroje pro sociální spolupráci, ChatOps, strojovou inteligenci, analýzu nestrukturovaných dat, vysokou flexibilitu a automatizaci aktivit. Vše je na bázi technologie Micro Focus SMAX.

Transformace provozu IT

Pomůžeme Vám transformovat Vaši IT organizaci a přejít z nákladově orientované společnosti na společnost, která tvoří hodnoty pomocí zjednodušení a automatizace provozu IT. Využitím inteligentní analýzy různých druhů událostí vytvoříme smysluplná upozornění na stavy, které mohou vyvolat významné události dříve, než zasáhnou IT služby poskytované společnosti. To vše je založeno na technologii Micro Focus OpsBridge.

Tvorba katalogu kompetencí

Poskytujeme nástroje spravující firemní znalosti a jejich souvislosti, které umožňují vedoucím pracovníkům efektivně vyhledávat lidi s požadovaným profilem, možnostmi a portfoliem znalostí a zkušeností včetně možnost grafické interpretace vazeb. Tento nástroj podstatně snižuje čas pracovníků při vyhledávání informací potřebných k řízení zdrojů.

 

 

Speciální nástroje zdarma

Poskytujeme nástroje pro zobrazení zátěže vašich serverů, úložišť, LAN a SAN. Tyto nástroje vám ušetří čas při monitorování provozu vašeho IT předvídáním slabých oblastí ve virtualizovaném prostředí pomocí výstrah založených na definovaných pravidlech, pohledů na celkový stav systémů, reportování kapacit systémů a předpovídání budoucího vývoje.


Novinky

SMAX 2020.05 je nyní dostupný pro zákazníky

Verze SMAX 2020.05 je na trhu! K dispozici je od 22. května 2020 a přináší několik aktualizovaných a úplně nových funkcí. Nativní SACM (The Service Asset and Configuration Management) je prvním velkým krokem k nativnímu CSM.

více »

Seminář Automatizace provozu IT

Prediktivní analýzy zátěže. Umělá inteligence v detekci anomálií. Automaty třídící data uživatelů. Roboti vykonávající rutinní lidské činnosti. Chatboti komunikující s uživateli.

více »

Partnerství

Doporučujeme

Napiš, zavolej,
přijď na kafe.

+420 774 665 514

INTEDO email image

+420 608 162 960

INTEDO support email image

Česká republika
Praha – Šeberov
Pod rozvodnou 351

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)