Proč Automatizovat Testování

Jestliže se společnost rozhodne testovat svůj software přichází na začátku základní otázky týkající se financí, které do testování budou vloženy a času, jak dlouho je možné na základě finančních prostředků testovat.

Tyto dvě základní otázky pak směřují k různým rozhodnutím a v každé společnosti probíhá testování jiných způsobem, jelikož každý software má jiné požadavky na jeho funkční vlastnosti.

Na základě rozpočtu a časové dotace na testování je vhodné zvolit ty nejlepší možné kroky tak, aby testování bylo co nejefektivnější a přineslo požadované výsledky. Jestliže totiž společnost zvolí špatný postup, může se samotné testování prodražit, časově protáhnout a může mít také za následek to, že software nebude dokončen podle stanoveného plánu.

JAKÉ JSOU TEDY SPRÁVNÉ KROKY, JESTLIŽE SE ROZHODNETE SOFTWARE TESTOVAT?

V první řadě je podstatné říci, že testování software, ať se jedná o zátěžové testování nebo funkční testování, je důležité realizovat vždy, když je software vyvíjen, a to nejenom ve finální fázi před samotným vydáním aplikace, ale i v průběhu jejího vývoje a zároveň i ve finální fázi.

Díky včasnému testování je tak možné odhalit nedostatky, chyby, identifikovat úzká místa včas a pracovat tak na jejich úplnému odstranění ještě před uvedením aplikace do provozu. Není totiž nic horšího, než když se hned při první vlně reálného provozu aplikace zhroutí. Nejenom že špatné fungování v reálném provozu může ohrozit uživatele software, ale ohrožuje také samotnou společnost a její dobré jméno. Nikdo si totiž nepřeje, aby jejich aplikace hned v začátcích byla hodnocena jako špatně fungující, či úplně nefunkční a aby její špatné fungování vrhalo špatné světlo na společnost, která software provozuje.

Každá společnost má různé možnosti, jak testovat software a nejčastěji se rozhoduje podle svých časových a finančních možností. Na testování je však často vynaloženo v rámci daného projektu menší počet finančních a časových prostředků. Jak si vy poradíte s touto otázkou?

Automatizované testování software

Řešení malých finančních a časových dotací na testování je velmi jednoduché, a to AUTOMATIZOVANÉ TESTOVÁNÍ SOFTWARE.

Toto řešení nejenom že přináší do vaší společnosti automatizaci, ale díky automatizaci je možné snížit náklady na testování či dodržet stanovené náklady a splnit časovou dotaci na testování u daného vývoje software.

Automatizované testy také pomáhají zrychlit a zkvalitnit aplikaci a zajišťují tak spokojené finální uživatele, kteří si funkce aplikace budou pochvalovat, a nepocítí žádné přetížení při jejím využívání.

Každá aplikace, každý software má jiné parametry, které jsou podstatné pro testování. Může být pro software podstatné provádět funkční testování (Functional Testing), jindy zase zátěžové testování (Performance Testing). Může však také nastat situace, kdy je požadavek stanoven na testování obou z možných variant u jedné a té samé aplikace.

Jestliže se rozhodne společnost automatizovat testování, může si vybrat mezi různými druhy testovacích nástrojů, které jsou například formou Open Source, či může například zvolit testovací nástroje od společnosti Micro Focus. V případě využití Open Source testovacích nástrojů si musí společnost sama zjistit, jaké jsou požadavky na použití těchto nástrojů. Obvykle se zde testeři setkají s využíváním programovacího kódu.

Při využití nástrojů od společnosti Micro Focus je možné provádět testování aplikací bez znalosti kódu. To je nesmírná výhoda, kdy testování může provádět i ta osoba, která není specialistou na určitý programovací jazyk.

JAKÉ DALŠÍ VÝHODY MŮŽE PŘINÉST AUTOMATIZACE TESTOVÁNÍ
ZA VYUŽITÍ MICRO FOCUS NÁSTROJŮ?

hvezda


Časová úspora

Velmi velká úspora času, jestliže se rozhodneme testování realizovat velmi detailně. Manuální testování vyžaduje vynaložení velkého množství času, pro zajištění detailního testu.

hvezda

Opakovaně použitelný script

Díky automatizaci lze napsaný testovací script použít opakovaně. Můžeme testovací script použít tolikrát, kolikrát potřebujeme a nemusíme jej znovu psát. Při manuálním testování musíme celý script zapsat znovu, což v případě, že stejnou věc testujeme například 10x, zabere velké množství času. Zároveň se mohou objevit i chyby při zápisu scriptu, což celý proces testování velmi prodlužuje.

hvezda

Rychlá detailní dokumentace

Manuální testování přináší i úskalí při vytváření detailní dokumentace, které je navíc při jeho detailním zpracování pro manuálního testera časově náročné. Při automatizovaném testování jsou systémy schopny vytvořit velmi rychle detailní dokumentaci, která obsahuje všechny potřebné informace, aby se vzniklé chyby daly snadno identifikovat.

hvezda

Testování reálné aplikace v době, kdy se aplikace nepoužívá

Jestliže testujeme reálnou aplikaci nebo reálnou síť není vhodné realizovat test v době, kdy má daná aplikace reálně fungovat. Zde je vhodné testovat v časech, kdy testování neohrozí daný systém. Vhodné je testovat tedy v čase, kdy nikdo systém nepoužívá, nebo ho používá minimálně.

S testováním mimo dobu, kdy se reálně aplikace používá také pomáhá automatizované testování. Lze tak testovat software například zátěžově o víkendech či v noci, kdy by velký počet manuálních testerů nebyl ochoten pracovat. Navíc je velmi nepravděpodobné, že by společnost našla například padesát lidských zdrojů z řad svých zaměstnanců, kteří by byli ochotni v jeden čas v průběhu noci testovat zátěž dané aplikace.

hvezda

Využít virtuální uživatele je mnohem jednodušší

Synchronizovat a zorganizovat velké množství lidských zdrojů, aby v jeden čas vykonávali danou činnost je velmi náročné až nereálné. Proto zde opět přichází myšlenka využití automatizovaného testování, které využívá virtuální uživatele. Využití virtuálních uživatelů je mnohem jednodušší. Ve stanovený čas dělají to, co se jim řekne a v neposlední řadě je jejich práce mnohem efektivnější, přesnější a také levnější.

Virtuální uživatel je mnohem levnější jak reálný uživatel. Jestliže se rozhodneme realizovat zátěžové testování, kdy chceme testovat zátěž například na padesáti a více uživatelích, je mnohem efektivnější, jednodušší na organizaci a méně časově náročné využít právě virtuální uživatele, kteří simulují předepsané chování v testované aplikaci.

hvezda


Simulace reálné zátěže

Testovací systémy jsou schopné nasimulovat reálnou zátěž, aby test vypovídal o tom, jak se software chová v simulovaných hodnotách, které odpovídají reálným hodnotám.

Důvodů, proč využít automatizované testování namísto manuálního testování je ještě mnohem více. O dalších výhodách automatizovaného testování se tak dozvíte v našich nových článcích, videích na síti YouTube, či na našich konaných webinářích či seminářích.

Zaujal Vás tento článek a rádi byste věděli více?

LinkedIn IconTwitter Icon

Sledujte naše sociální sítě LinkedIn a Twitter a buďte tak první, kdo bude upozorněn na nové články na našem webu.

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)

Návštěvou našich stránek souhlasíte s požitím cookies, které jsou obsaženy v celém webu INTEDO.  Veškeré pravidla cookies a soukromí (GDPR) naleznete zde, v Pravidlech používání.