Shift Left a Shift Right testování

Aby udržely technologické společnosti svůj software na vrcholu před konkurencí, zažívají obrovský tlak a nemohou si dovolit zahálet. Konkurence v nových technologiích je obrovská a při jakémkoli zpomalení hrozí rychlý propad a nákup konkurenčního software.

Pro vedoucí pracovníky je důležité udržet si přehled o tom, jaké jsou nové trendy a zajistit, aby zůstávala společnost před konkurencí.

Otázkou je, jaký je správný přístup Vašeho týmu pro to, aby byl zabezpečen životní cyklus vývoje softwaru? O tom rozhoduje právě Váš tým.

Testování software však může mít dva přístupy. Testování na konci vývoje software, nebo testování blíže začátku celého procesu vývoje software, avšak každý přístup má jiný dopad na software.

shift left and shift right testing

Tradiční přístup neboli Shift-Right

Tradiční metoda, kterou vývojáři využívají je metoda vodopádu. Tuto metodu zavedl Winston W. Royce v roce 1970. Tento přístup je striktní, přímočarý a sekvenční.

Proces, který směřoval k uvolnění software byl realizován v pěti fázích:

  • Shromažďování požadavků
  • Návrh
  • Implementace
  • Ověřování
  • Údržba

Nevýhodu, kterou má tato metoda je to, že testování je často považováno za něco navíc.

Vývojové týmy často spolupracují se zákazníkem, vytváří se určité návrhy, vytváří se produkt a až na konci přichází na řadu testování.

Výsledkem je, že tým vývojářů je na konci časově omezený na to, aby provedl kvalitní testování. Testování může být uspěcháno, nebo se uskuteční v takové fázi životního cyklu vývoje software, kdy už je pozdě na to, aby se včas našly jeho kritické chyby.

Když se objeví chyby v softwaru až v konečné fázi, je software vypuštěn v nespolehlivé kvalitou. Tuto skutečnost pak zákazník nepřijímá pozitivně, ale je bezpochyby nespokojený.

Díky tomu přichází přístup, který lze nazvat jako Shift Left přístup.

Co je Shift Left přístup?

Pod Shift Left přístupem si lze představit životní cyklus vývoje software jako horizontální linii. Představte si, kde se nachází testování, vezměte ho a přemístěte více na levou stranu linie. Posunutí testování blíže k začátku životního cyklu vývoje software, to je to, co představuje Shift Left testování.

 

shifT left testing

 

Posunutím doleva, se může testování realizovat na začátku cyklu vývoje software. V týmech, které pracují s ideologií posunu doleva, se zajištění kvality podílí na shromažďování požadavků a na fázích návrhu procesu.

Testeři mohou testovat software tam, kde věří, že se objevují chyby, ale také tam, kde ví, že funkce budou vyžadovat přísnější testování.

Shift Left metoda nemusí zaznamenávat testování nepřetržitě. I když kontinuální metodologie testování může být způsob, jak zlepšit kvalitu software, tak i testování pouze v některých fázích vývoje software může přinést pozitivní výsledky ve zlepšení jeho kvality.

Shift Left metoda je tedy spíše o tom, že tým posouvá své myšlení ohledně softwaru do jiné fáze. Některé testování může stále být provedeno u konce životního cyklu software, ale hlavní rozdíl je ten, že o zajištění jeho kvality bylo uvažováno již v počáteční fázi. Testeři se tak díky zapojení velmi podílejí na tom, jak je produkt tvarován a jak kvalitní bude ve finální verzi.

Zaujal Vás tento článek a rádi byste věděli více?

LinkedIn IconTwitter Icon

Sledujte naše sociální sítě LinkedIn a Twitter a buďte tak první, kdo bude upozorněn na nové články na našem webu.

Zdroj:

SHOULD YOU ADOPT A SHIFT-LEFT APPROACH TO TESTING? In: techbeacon.com [online]. [cit. 14.8.2020].

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)

Návštěvou našich stránek souhlasíte s požitím cookies, které jsou obsaženy v celém webu INTEDO.  Veškeré pravidla cookies a soukromí (GDPR) naleznete zde, v Pravidlech používání.