Seminář Ozvěny Universe

Universe je největší a nejvýznamnější softwarová konference Micro Focus. INTEDO je sponzorem a jedinou českou firmou v sekci Digital Transformation. Kromě našich dovedností s produkty Micro Focus prezentujeme také propojení dodávky IT služeb s řízením znalostí. Seminář je zaměřen na novinky technologií Micro Focus v oblasti služeb, nástrojů a řešení, která jsou vhodná pro digitální transformaci firem.

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 se v hotelu GLOBUS v Praze konal seminář Ozvěny Universe

Přivítali jsme 26 účastníků na pozicích ředitel IT,  vedoucí rozvoje IT, vedoucí IT provozu, manažer dohledového centra, správce systémů, správce aplikací, IT analytik nebo IT architekt, kteří se seznámili s novinkami z Víděňské konference Micro Focus Universe 2019.
Podobně jako konference, tak i seminář byl zaměřen na služby, nástroje a řešení vhodná pro digitální transformaci firem. INTEDO bylo jedinou českou firmou, která na konferenci měla vlastní demo stánek v sekci Digital Transformation. Kromě našich dovedností s produkty Micro Focus jsme prezentovali také propojení dodávky IT služeb s řízením znalostí.
Účastníky nejvíce zajímaly novinky z oblasti aplikací a nástrojů pro IT Operations Management, budoucnost service desků, monitoringů, automatizace, robotizace, řízení znalostí.

Na agendě semináře byla následující témata:

Robotic Process Automation
Service Management Automation
System Operations Management
Network Operations Management
Hybrid Cloud Management
Data Center Automation
Data Protection

Přednášeli Lucie Vlčková a Jiří Zahradníček z INTEDO a Michal Kubů a Alexey Grabko z Micro Focus.

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)