Seminář Automatizace provozu IT

Prediktivní analýzy zátěže. Umělá inteligence v detekci anomálií. Automaty třídící data uživatelů. Roboti vykonávající rutinní lidské činnosti. Chatboti komunikující s uživateli. Jak tyto nástroje automatizace využít? Jak snížit počet tiketů na Service Desku? Jak automaticky otestovat aplikaci? Jak rozpoznat nové aplikace a začlenit je automaticky do správy? Jak využít učící se systémy administrace a monitoringu?

V úterý 21. 5. 2019 se v hotelu GLOBUS v Praze konal seminář Automatizace provozu IT

Přivítali jsme 21 účastníků na pozicích vedoucí rozvoje IT, vedoucí IT provozu, manažer dohledového centra, správce systémů, správce aplikací, IT analytik nebo IT architekt, kteří se seznámili s možnostmi využití technologií Micro Focus pro zvýšení úrovně automatizace provozu IT. Představili jsme nástroje z oblasti monitoringu IT systémů, aplikací a služeb na bázi produktů Operations Bridge, Operations Orchestration, Business Value Dashboard, Cloud Optimizer, SiteScope od společnosti Micro Focus.

Diskutovalo se o tom, jak prezentovat přínosy IT pro byznys, jak identifikovat a rychle opravit výpadky IT služeb ve světě neustálých změn, jak nemarnit čas řešením nepodstatných událostí v IT, jak stihnout více aktivit s menším počtem pracovníků, jak optimalizovat výkon a kapacitu IT zdrojů, jak vytvořit centrální zdroj „pravdivých“ informací o dění v IT.

Na agendě semináře byla následující témata:

Business Value Dashboard
Prediktivní analýza
Centrální operační konzole IT
Robotizace v testování
Manage hybrid services
Automating IT compliance
Vulnerability risk management
Robotic Process Automation

Přednášeli Lucie Vlčková a Jiří Zahradníček z INTEDO. Seminář uvedl Petr Šebek z Micro Focus.

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)