Profilování Kompetencí

Poskytujeme nástroje pro Znalostní management lidských  zdrojů, které umožňují manažerům identifikovat vedoucí pracovníky, obchodníky a zástupce zákaznických služeb mezi zdroji organizace a pomáhají jim efektivněji pracovat. Mít k dispozici knihovnu špičkových zdrojů za všech okolností zvyšuje produktivitu a snižuje šance, že zaměstnanci ztrácí čas hledáním informací nebo opětovným vytvářením znalostí.

Competency profiling iPhone iPad screens

Zachytit

Naše technologie poskytuje nástroje, jak se vyhnout scénáři „kdybychom jen věděli, co víme teď“. Tyto nástroje pomáhají našim klientům identifikovat znalosti zaměstnanců a převést je z tacitního tvaru do explicitního.

Organizovat

Efektivní mapa znalostí končí kolektivním pohledem na dovednosti potřebné k úspěšnému provedení každého kroku při řešení. Dbáme na to, aby jej bylo možné v případě potřeby získat.

Použít

Naše nápady vycházejí ze znalostního pohledu na firmu. Opakované použití znalostí je lidský proces a míra, do jaké může přispět k efektivitě organizace, závisí na uživatelích.

Přenést

Definováno jako proces, jehož prostřednictvím je jedna jednotka ovlivněna zkušeností druhé, považujeme dovednosti lidí za nejcennější aktiva společnosti, která musí být sdílena a znovu použita.

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)

Návštěvou našich stránek souhlasíte s požitím cookies, které jsou obsaženy v celém webu INTEDO.  Veškeré pravidla cookies a soukromí (GDPR) naleznete zde, v Pravidlech používání.