LPAR2RRD a STOR2RRD

 

INTEDO je distributorem produktů LPAR2RRDSTOR2RRD s celosvětovým pokrytím.

LPAR2RRD zachycuje údaje o výkonu ve Vašem virtuálním prostředí a generuje aktuální, historické a budoucí trendy za pomocí využití schématických grafů. LPAR2RRD obdrží všechna potřebná data z řídících center jako je vCenter nebo HMC). Tento zmíněný produkt, podporuje IBM Power Systems™ a virtuální platformy VMware.

 

STOR2RRD generuje předešlé využití grafů sledovaných úložišť. Načítá interpretovaná data přes úložiště zvané API. Sbírá a prezentuje celkovou logickou konfiguraci celého úložiště. STOR2RRD grafickým způsobem prezentuje IO rychlost, prostupnost dat a čas odezvy všech potrů, Mdisků etc.

 

Cart (0)

Level of support: Basic

LPAR2RRD

Duration: 12 months

Price: USD 1500

Add to cart

LPAR2RRD

Duration: 24 months

Price: USD 3000

Add to cart

LPAR2RRD

Duration: 36 months

Price: USD 4500

Add to cart

Level of support: Standard

LPAR2RRD

Duration: 12 months

Price: USD 3000

Add to cart

LPAR2RRD

Duration: 24 months

Price: USD 6000

Add to cart

LPAR2RRD

Duration: 36 months

Price: USD 8400

Add to cart

Level of support: Premium

LPAR2RRD

Duration: 12 months

Price: USD 5000

Add to cart

LPAR2RRD

Duration: 24 months

Price: USD 10000

Add to cart

LPAR2RRD

Duration: 36 months

Price: USD 14000

Add to cart

Level of support: Standard

STOR2RRD – Entry level

1 storage unit
[per 1 year] Duration:

Price: USD 550

Add to cart

STOR2RRD – Entry level

Up to 4 storage units
[per storage and 1 year] Duration:

Price: USD 500

Add to cart

STOR2RRD – Entry level

More than 4 storage units
[per storage and 1 year] Duration:

Price: USD 400

Add to cart

STOR2RRD – Midrange

1 storage unit
[per 1 year] Duration:

Price: USD 700

Add to cart

STOR2RRD – Midrange

Up to 4 storage units
[per storage and 1 year] Duration:

Price: USD 650

Add to cart

STOR2RRD – Midrange

More than 4 storage units
[per storage and 1 year] Duration:

Price: USD 550

Add to cart

Level of support: Premium

STOR2RRD – Enterprise

1 storage unit
[per 1 year]

Duration: 12 months

Price: USD 5000

Add to cart

STOR2RRD – Enterprise

Up to 4 storage units
[per storage and 1 year]

Duration: 24 months

Price: USD 10000

Add to cart

STOR2RRD – Enterprise

More than 4 storage units
[per storage and 1 year]

Duration: 36 months

Price: USD 14000

Add to cart

×
 • Premium support
 • next business day response time for critical issues
 • regular health checks (once a 6 months)
 • implementing of new functionality which customer requests (if it is reasonable and possible)
 • report automation and customization (generates graphs or CSV reports)
 • creating special STOR2RRD builds
 • development of whatever reports or data exports from data colected by the tool
 • prolong data retention time (all data is stored for 60days then its being averaged)
 • any software development not classified as “huge software customization”
 • everything covered by Standard support
×
 • Standard support
 • solving operation issues like:
  ->data is not being downloaded from the the storages
  ->graphs are not being generated/refreshed
 • problem diagnostic
 • help with communication with IBM support when the storage does not provide correct data through its API.
 • help with installation, upgrade, web server configuration etc
 • help with migration of STOR2RRD instance to other server
 • any kind of consultations or support exclude things covered by premium support

Naše služby vás vždy posunou o krok blíž k uskutečnění vašich záměrů

Our services will always move you a step further to the realization of your goals.

Menu
×